Intersearch Norway med nye krefter på eiersiden

Intersearch Norway med nye krefter på eiersiden

RIGGES FOR VEKST!

InterSearch Norway har gleden av å meddele at selskapet får inn Advisory Group AS som nye eiere.

Salget av selskapet er en viktig del av selskapets vekststrategi. På denne måten kan vi rigge oss for vekst, hente inn kompetanse og styrke vår satsning på det grønne skiftet.

«Vi er svært fornøyde med å bli en del av AdvisoryGroup, dette gjør at vi får styrke til å skape ytterligere vekst i allerede etablerte segmenter og befeste vår posisjon som et ledende Executive Search-selskap» sier Grete Christoffersen, CEO i InterSearch Norway.

"Vi ser en stor etterspørsel i markedet nå, særlig innen vårt hoved-segment som er rekruttering av ledere og spesialister til fornybar industrien. Å bli en del av AdvisoryGroup gir oss mulighet til å hente inn ytterligere kompetanse og verktøy slik at vi kan møte den økende etterspørselen etter relevant kompetanse fra våre kunder sier» Christoffersen.

SERIØS OG AMBISIØS AKTØR

«Vi har samarbeidet med og fulgt med på utviklingen i InterSearch noen år nå, og ser på selskapet som en seriøs og ambisiøs aktør. De er en av aktørene i Norge med best global rekkevidde og har en sterk posisjon innen både Olje/gass, Finans og Fornybar industri, dette gjør at vi ser et stort potensial for vekst» sier CEO i Advisory Group Hilde Lekven.

«Samtidig var det meningsfullt å gå inn i et selskap som har så stort fokus og kompetanse på å hjelpe fornybar-industrien i å finne rett kompetanse» sier Lekven.

«Advisory Group har store ambisjoner om vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Oppkjøpet av InterSearch var vårt første. High End-segmentet innen Executive Search, Leadership Assessment og rådgivning innen ledelse og organisasjon er overmodent for konsolidering, så vi ser frem til å kunne ønske nye selskaper velkommen inn i gruppen fremover» sier Lekven.

OM INTERSEARCH NORWAY

·       InterSearchNorway er et ledende Executive Search selskap som bistår norske og internasjonale virksomheter med rekruttering av ledere og senior-fagspesialister, i tillegg til å tilby rådgivningstjenester knyttet til strategi, ledelse og organisasjon.

·       InterSearchNorway er det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse med Executive Search selskaper. InterSearch Worldwide ble etablert i 1989 og er idag rangert som en av verdens ledende Executive Search allianser i verden.

·       InterSearch har representasjon i Stavanger og Oslo og leverer tjenester over hele landet.

OM ADVISORY GROUP

·       Advisory Group AS er et nyopprettet selskap i Adolfsen Group. Les mer her: www.adolfsen.com

·       Advisory Group skal investere i og utvikle selskaper som driver strategisk rådgivning innen ledelse og organisasjon, med hovedvekt på Executive Search, Management for Hire, Leder- og ledergruppe-evalueringer, styrerekruttering og styreevaluering.

Ta gjerne kontakt for mer info:

InterSearch Norway

Grete Christoffersen

Grete.Christoffersen@intersearch.no

Tlf.+47 452 28 942

Advisory Group

Hilde Lekven

Hilde.lekven@adolfsengroup.no

Tlf. +47 952 82 591