Preboarding - vel så viktig som onboarding

Preboarding - vel så viktig som onboarding

Unngå tabbene - her er 10 enkle men gode råd!

Jeg har gjort det selv, en gang. Sluttet før jeg begynte. Etter at kontrakten var skrevet hørte jeg ikke et pip fra min nye arbeidsgiver. De hadde ikke knyttet meg til seg, knyttet psykologiske bånd. Da selveste drømmejobben dukket opp, sa jeg opp to uker før jeg skulle begynne. Det hadde jeg aldri gjort om de hadde knyttet meg til seg gjennom en preboarding.

Preboarding er perioden mellom ansettelseskontrakten er skrevet og første arbeidsdag.

Hvordan tar du imot dine nyansatte før de begynner er viktig for et vellykket ansettelsesforhold. Det lønner seg å knytte bånd til kandidaten i perioden etter at kontrakt er skrevet og før vedkommende begynner. På denne måten sikrer man en god oppstart, med en kandidat som føler seg velkommen og godt ivaretatt.

10 gode råd!

  • Avklar og bestill det kandidaten trenger av utstyr som PC, telefon, adgangskort, osv. i god tid slik at dette er klart før oppstart.
  • Send et velkomstbrev og en informasjonspakke, det være seg børsrapporter, årsrapporter, selskapspresentasjoner, strategier, give-aways, osv.
  • Send en morgenlevering på oppstarts dag eller en blomst noen dager før, og ønsk velkommen!
  • Inkluder kandidaten i nyhetsbrev eller på bedriftens sosiale digitale plattform hvis dere har det.
  • Inviter kandidaten til lunsj eller kaffe noen ganger før oppstart.
  • Inviter kandidaten til sosiale arrangementer før oppstart.
  • Utpek en fremtidig nær kollega til kontaktperson som vedkommende kan henvende seg til ved praktiske spørsmål og som ringer kandidaten noen ganger for å holde kontakten og formidle at dere ser frem til vedkommende begynner.
  • Lag et introduksjonsprogram for de første ukene som kandidaten får tilsendt senest en uke før oppstart. Der bør det være forhåndsavtalt hvem kandidaten skal ha møter med de første ukene, slik at kandidaten raskt kommer i dialog med viktige nøkkelpersoner internt og eksternt.
  • Avtal oppstart litt senere enn vanlig start på dagen, slik at du og teamet er klart til å ta imot vedkommende og at alt er klart, pass på at nøkkelkort og pc fungerer.
  • Følg så et definert onboardingprogram, mer om det i en senere post!