Sekse & Hogstad AS endrer navn og blir InterSearch Norway!

Vi skifter navn!

Nytt navn. Nye muligheter. Samme lidenskap.

Siden 2013 har vi fremstått som det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en verdensledende global allianse av Executive Search selskaper, bestående av nærmere 600 seniorrådgivere fordelt på over 90 kontorer i 50 land. Når vi nå velger å adoptere navnet InterSearch Norway så er det for å signalisere et skifte med fokus på økt internasjonal aktivitet, og i tråd med de vekstambisjoner som selskapet har for fremtiden.InterSearch Worldwide representerer en unik mulighet for våre kunder i å nå ut til topp talenter nesten uavhengig av hvilket hjørne på kloden man har behov for å rekruttere i. Med sektor spesifikk kompetanse innenfor de fleste industrier, og med lokal tilnærming til språk, nettverk og kultur sikrer vi kvalitet i utvelgelsesprosessen ute i regionene, samtidig som våre kunder forholder seg til oss som en norsk forankret Prosjektleder ansvarlig for gjennomføringen.InterSearch Norway har i dag en fremtredende posisjon i InterSearch Worldwide der vi både innehar det globale sektoransvaret for Energy, Oil / Gas and Renewable Energy, i tillegg til ansvaret for sektoren Financial Services & Banking i Nord-Vest Europa. Dette er områder vi kommer til å jobbe mye med fremover, i tillegg til våre øvrige satsinger innen shipping, industri og infrastruktur.Vår navneendring vil nå reflekteres i all korrespondanse som e-poster, fakturaer, sosiale medier osv. E-poster får formatet fornavn.etternavn@intersearch.no og vår splitter nye hjemmeside www.intersearch.no vil gi utdypet informasjon om oss, i tillegg til å være en kanal for både formelt utlyste stillinger, men og artikler, videoer og blogginnlegg der vi uttaler oss om temaer vi er opptatt av!Vi har båret navnet Sekse & Hogstad med stolthet, et merkenavn som har stått i sentrum for det positive renomméet vi har bygget som Executive Search rådgivere! Med InterSearch Norway står vi i dag ikledd en ny drakt, men kun som en videreføring av det arbeidet vi påbegynte ved oppstarten i 1992.For mer informasjon, kontakt:Jan S. ØinæsManaging Partner OsloInterSearch NorwayTlf: 400 94 913E-post: jan.oinaes@intersearch.no