«U37 styrehospiteringsprogrammet» - Å finne den gode balansesammensetningen knyttet til kjønn, alder og kompetanse

For andre år på rad har InterSearch Norway ledet arbeidet med utvelgelse av styrekandidater til Næringsforeningen i Stavangers «U37 Styrekandidatene». Intensjonen for programmet er å bidra til et større fokus på differensierte styrer i regionen, basert på kjønn, alder og kompetanse. Nå som første kull av programmet akkurat har fullført sin styrehospiteringsperiode, har vi sluttført utvelgelsen for andre kull av programmet. I dette innlegget tar vi for oss hvorfor vi finner differensierte styrer så viktig, og hvorfor vi i InterSearch Norway har valgt å bidra til dette programmet.

Kort om «U37 Styrekandidatene» programmet

U37 Styrekandidatene er et 1-årig program for kandidater under 37 år som ønsker styreerfaring. Kandidatene som får en styrehospiteringsplass blir ikke formelle styremedlemmer i bedriftene de sitter i. Det betyr at de hverken har en formell styreplass eller stemmerett i styret. Kandidatene hospiterer således i styret gjennom ett helt kalenderår. Til tross for dette er intensjonen for både bedriftsstyrene og alle som er involvert i programmet at kandidatene skal kunne utfolde seg og bidra med den kompetansen de har inn i styrene på samme måte som andre ordinære styremedlemmer.

Hvilke fordeler gir differensierte styrer?

Det er ingen hemmelighet at bedriftsstyrer, både nasjonalt og internasjonalt, fremdeles er sterkt preget av en svært lite differensiert sammensetning. Med folkelige termer er det lett å slenge av seg «hvite menn over 50» som det stereotypiske styremedlemmet. Samtidig ser en at sammensetningen kompetansemessig i liten grad er komplementær og differensiert. Naturligvis er den først og fremst sammensatt av bedriftseiere. Når en har sett seg nødt til å gå for ekstern kompetanse, har det i stor grad handlet om å få inn styremedlemmer med bakgrunn innen økonomi, juss og revisjon. Og med tanke på at styret er bedriftens øverste organ innenfor compliance, er det jo lett å skjønne hvorfor. Men resultatet er ofte lite komplementære styrer – styrer som tenker (for) likt.Compliance delen, som de tradisjonelle styrene ofte er dyktige på, er viktig for all del. Men om dette er hovedtemaet i styrerommene så bruker en samtidig uforholdsmessig mye tid på å se tilbake i tid, og basert på historiske data. Etter vår mening er styrets viktigste oppgave foruten compliance å se fremover, se strategiske retninger, stake ut kursen, lage fremtidsplaner og å hjelpe bedriften videre i deres målsetninger. Skal en få til dette må en ha erfaring ja, men like viktig vil det å være innovative, forstå ny teknologi, forstå driverne til den yngre generasjon som er fremtidens kunder, forstå de ulike driverne mellom kjønnene, osv., osv.Er det da økonomen, revisoren eller juristen under kategorien «hvite menn over 50» som alltid er den best kvalifiserte til å sitte i bedriftsstyret? Jeg vil i hvert fall si et kategorisk nei til det spørsmålet. Jeg tror at de bedrifter som vil lykkes best i nåtid og fremtid vil være de som har kompetanse og evner til å se muligheter, utfordringer og det generelle fremtidsbildet fra ulike synsvinkler. For å sikre dette er det viktig å se på sammensetningen av kompetanse, alder, kjønn, demografi og kultur. Dette gjelder ikke bare sett fra ett styreperspektiv, men i like stor grad gjelder dette for bedriftens ledelse og øvrig organisasjon. Og det er nettopp dette som gjør «U37 styrehospiteringsprogrammet» så spennende og viktig.Vi i InterSearch Norway driver til daglig med styrerekruttering og lederrekruttering. Og utspringet vårt for å bidra i dette programmet er at vi i vår egen strategiplan for selskapet har satt opp «diversity» som ett av våre satsingsområder. Heldigvis ser vi en endring i tankegangen fra selskaper både når de driver styrerekruttering og lederrekruttering. Det å ha et styre eller ledelse med en god sammensetning av kjønn, alder og kompetanse blir sett på som viktig. «Hvite menn over 50» dominansen endrer seg ikke over natten, men at samfunnet innser nytten og nødvendigheten av diversifisering er første steg i det å tvinge frem en positiv endring.I et ønske om å sette fokus på dette har jeg tenkt å følge opp både noen av årets bedrifter og kandidater i programmet. Hvilke erfaringer gjør bedriftene seg etter å ha knyttet til seg unge kandidater med en annen bakgrunn enn de tradisjonelt har hatt? Og hvilke erfaringer gjør kandidatene seg? Ser de sin rolle i styret, og har de noe å bidra med? Vi får la årets kandidater komme skikkelig i gang med styrehospiteringen først, så kommer vi tilbake med bedriftenes, kandidatenes og våre inntrykk etterhvert.For mer informasjon, kontakt:Runar AustrheimManager Research & AnalysisInterSearch NorwayTlf: 418 58 205E-post: runar.austrheim@intersearch.no