Hør neste episode av podcasten Helt Grønn!

Hør neste episode av podcasten Helt Grønn!

Velkommen til podcasten Helt Grønn!

Bli kjent med Hilde Lekven og Andreas Friis i Helt grønn. Sammen har de som mål å lage en podkast med mening, om bærekraft, fornybarindustrien og det grønne skiftet.

Næringslivet må gå i front og drive det grønne skiftet. Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse er en sentral barriere for deler av norsk næringsliv i møte med den enorme transformasjonen vi står overfor.

I denne podcasten skal vi bidra til å dele kunnskap. Vi inviterer bærekrafteksperter og ledende norske virksomheter innen det grønne skiftet til å hjelpe oss å forstå hva som skjer i næringslivet, og hvordan vi alle kan bidra.

Hør helt Helt Grønn-podcasten her!