Produksjonssjef

About the company

Moreld Agility produserer manifolder, flow bases, integrated template structures og annet stort og komplekst subsea prosessutstyr og strukturer. Med mer enn 500 konstruksjoner installert subsea, er vår produksjon anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet.

Moreld Agility har i dag over 100 dyktige ansatte, hovedsakelig ved vårt hovedkontor og produksjonsanlegg ved Voldsfjorden i Skien.

Vi opplever å være inne i en spennende tid for selskapet – som del av det relativt nyligopprettede Moreld-konsernet, og med det navnendring i september 2021 til Moreld Agility (tidligere Agility Subsea Fabrication), skal vi utforske nye muligheter og sette oss nye mål. Konsernet består av 17 selskap med totalt 3200 ansatte, og forretningsområder som spenner fra markedsledende selskaper til nisjeaktører i hele verdikjeden. Moreld Agility inngår i Technical Solutions-divisjonen og skal innta en tydelig rolle i den fremtidige verdiskapingen i konsernet – som i tillegg til å operere i olje- og gassmarkedet, vil være en synlig og viktig aktør innenfor bærekraftig virksomhet på land og til havs.

Moreld Agility leverer produkter i verdensklasse, noe vi er stolte
av. Hos oss vil du få muligheten til å påvirke og utvikle veien vår videre,sammen
med gode kollegaer. Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse og håper du vil bidra ytterligere til det.

Visjonen er klar -vi skal skape verdi ved å støtte våre kunder i overgangen til en bærekraftigfremtid. Bli med og skap dette sammen med oss!

Responsibilities

Vår produksjonssjef har etter mange år i selskapet takket ja til andre utfordringer, og vi søker nå etter hans erstatter.
Stillingens viktigste ansvarsområde er enkelt sagt; gjennomføre produksjon i eget verksted, av de produktene som til enhver tid inngår i prosjektene, slik at prosjektene leveres til riktig tid, kvalitet og innenfor budsjett.

Som leder er du trygg i rollen – aktiv og synlig i det daglige og spiller de rundt deg gode. Erfaring og kunnskap er noe du gjerne deler, samtidig er du nysgjerrig på kompetansen andre besitter. Selv om ditt utgangspunkt er å være støttende – legge til rette for at de du leder skal være selvgående, oppleve tillit, utvikling og resultater – evner du også å «skjære igjennom» når det er nødvendig og samle teamet rundt egen beslutning.

Produksjonssjef har i dag personalansvar for 8 mellomledere, fordelt mellom produksjonsorganisasjonen, vedlikehold og lager/transport. Stillingen rapporterer til VP Operations.

Position

Company:
Moreld Agility
Position:
Produksjonssjef
Reports to:
VP Operations
Workplace:
Skien
Commencement:
ASAP
Contact:

JAN S. ØINÆS

jan.oinaes@intersearch.no+47 400 94 913Apply for the job

Main tasks

 • Sørge for at produksjonen leverer produkter til avtalt tid, kvalitet og kost.
 • Fremme selskapets HMS- og kvalitets-policy og ha ansvaret for at denne ligger til grunn for alle aktiviteter som gjennomføres i produksjonen.
 • Sørge for at prosessen for kontinuerlig forbedring ivaretas gjennom registrering av avvik, iverksettelse av korrigerende tiltak og oppdatering av selskapets     kvalitets- og HMS ledelsessystem.
 • Sammen med prosjektledere sikre god samhandling med kundenes representanter og at kundenes forventninger ivaretas i produksjonsprosessen.
 • Rapportere status for aktiviteter i prosjektene for å sikre korrekt planverk, rapporter og grunnlag for ledelsesbeslutninger.
 • Sikre rett kompetanse og bemanning i produksjonsorganisasjonen, sett i forhold til de krav som stilles i prosjektene.
 • Koordinere aktivitetene i produksjonen på en slik måte at samtlige disipliner får gjennomført sine aktiviteter i henhold til plan.
 • Foreslå investeringer når nødvendig, med tanke på utstyr og anlegg, for sikring av effektiv produksjonsgjennomføring.

Requirements

 • Ingeniørutdanning fra høyskole eller universitet. Eventuell lang og relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.
 • Har erfaring med fagområdene sveising og industriell rørlegging.
 • Trives godt med å jobbe i en prosjektorganisasjon og har solid erfaring med prosjektgjennomføring og fabrikasjonsprosesser / -metoder i olje- og gassindustrien.
 • Har kunnskap om, og erfaring med, effektivisering av prosesser og metoder - f.eks relatert til utnyttelse av digitaliserte løsninger i et produksjonsmiljø.
 • Godt kjent med bransjestandarder og -krav.
 • Allsidig og god forretningsforståelse.
 • Erfaring med endrings-/omstillingsarbeid.
 • Behersker å kommunisere godt på engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Vant med å jobbe under strenge HMS og kvalitetskrav og har dette med som et viktig verdisett i det daglige arbeidet.

Candidate profile

 • Motiveres av å oppnå resultater, spesielt i samspill med andre.
 • Har evne og interesse for å lede og motivere mennesker.
 • Systematisk, strukturert og analytisk anlagt
 • Innehar meget gode samarbeidsevner og har det i sin natur å skape gode og varige relasjoner både internt og eksternt.
 • Synlig, kommunikativ og åpen.
 • Høy arbeidskapasitet - trives med mange baller i luften.