Stillinger

De fleste stillingene vi representerer er ikke offentlig utlyst. Ta derfor kontakt med oss direkte for å høre mer om hvilke muligheter som finnes.

VP Domain Expert Services

Asker
4Subsea
ASAP
Les mer

Manager SURF Expert Services

Asker or Bergen
4Subsea
ASAP
Les mer

InterSearch Norway på LinkedIn