Fornybar & Bærekraft

Vårt fokus på fornybarsektoren har gjort oss ledende innen rekruttering til denne industrien.

Vi har bistått alt fra grunder selskaper med fokus på å “disrupte” “waste-to-energy” markedet, til internasjonale aktører i deres arbeid med utviklingen av rene energikilder. Kombinert med vårt fokus på tradisjonell Energi sektor gir det oss et unikt fortrinn i vår evne til å skape verdi for din bedrift.

Vi har med suksess levert rekruttering- og rådgivningsoppdrag for noen av bransjens mest profilerte bedrifter.

Vi har de siste årene rekruttert ledere og fagspesialister innen:

  • Batteri
  • Hydrogen
  • Vind
  • Solenergi
  • Aqua

Den nasjonale satsingen innen fornybar krever tilgang til både lokal og internasjonal fagkompetanse. Som medlem i InterSearch Worldwide har vi unik tilgang til de beste kandidatene globalt.

Vi har god kompetanse og erfaring med cross-border ansettelser innen fornybarsektoren.

Ta kontakt med oss for å finne dyktige ledere til din fornybar satsing!

InterSearch Norway på LinkedIn