Morgendagens behov er drivkraften
bak arbeidet vårt i dag

InterSearch Norway er en nasjonal forankret Executive Search & Development aktør med global utstrekning

InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

Intersearch Norway har ambisjoner for fremtiden, og skal vokse. I en verden der energisikkerhet og behovet for en klimanødvendig energitransformasjon går hånd i hånd er potensialet enormt for en aktør som har viet sitt fokus på å bygge kompetanse, innsikt og forståelse for denne sektoren gjennom 30 år. I tillegg til et nettverk som gir oss et unikt fortrinn i å kunne identifisere, og effektivt komme i dialog med de beste talentene. Det er for oss en robust plattform å bygge videre på, og som har mye rom for utvikling i Norge, men og internasjonalt.
3/7/2023

InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

Intersearch Norway har ambisjoner for fremtiden, og skal vokse. I en verden der energisikkerhet og behovet for en klimanødvendig energitransformasjon går hånd i hånd er potensialet enormt for en aktør som har viet sitt fokus på å bygge kompetanse, innsikt og forståelse for denne sektoren gjennom 30 år. I tillegg til et nettverk som gir oss et unikt fortrinn i å kunne identifisere, og effektivt komme i dialog med de beste talentene. Det er for oss en robust plattform å bygge videre på, og som har mye rom for utvikling i Norge, men og internasjonalt.
Les mer

InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

Intersearch Norway har ambisjoner for fremtiden, og skal vokse. I en verden der energisikkerhet og behovet for en klimanødvendig energitransformasjon går hånd i hånd er potensialet enormt for en aktør som har viet sitt fokus på å bygge kompetanse, innsikt og forståelse for denne sektoren gjennom 30 år. I tillegg til et nettverk som gir oss et unikt fortrinn i å kunne identifisere, og effektivt komme i dialog med de beste talentene. Det er for oss en robust plattform å bygge videre på, og som har mye rom for utvikling i Norge, men og internasjonalt.
Les mer

InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

Intersearch Norway har ambisjoner for fremtiden, og skal vokse. I en verden der energisikkerhet og behovet for en klimanødvendig energitransformasjon går hånd i hånd er potensialet enormt for en aktør som har viet sitt fokus på å bygge kompetanse, innsikt og forståelse for denne sektoren gjennom 30 år. I tillegg til et nettverk som gir oss et unikt fortrinn i å kunne identifisere, og effektivt komme i dialog med de beste talentene. Det er for oss en robust plattform å bygge videre på, og som har mye rom for utvikling i Norge, men og internasjonalt.
Les mer

InterSearch Norway på LinkedIn

Se våre annonserte ledige stillinger