Morgendagens behov
er drivkraften bak
arbeidet vårt i dag

InterSearch Norway er et nasjonalt forankret Executive Search & Development selskap med global tilknytning.

Vi er ledene innen rekruttering av ledere og senior fagspesialister og tilbyr rådgivningstjenester knyttet til strategi, ledelse og organisasjon.

Styrken vår ligger i  kjennskap til utvalgte sektorer der våre rådgivere bidrar med relevant bransjeerfaring og fagkompetanse.

Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er i fokus. Vår lidenskap ligger i dialogen med mennesker. I etableringen av tillitsfulle og ærlige forhold legger vi til rette for verdiskapning i møte mellom kunde og kandidat.

Vår interne delingskultur sikrer kunnskap og trygghet i hvert oppdrag, slik at vi alltid gir merverdi.

InterSearch Worldwide 

InterSearch Norway er det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse av Executive search selskaper. InterSearch er rangert som en av de beste executive search-organisasjonene i verden. Vi har et tett samarbeid med våre kolleger internasjonalt og har med suksess utført mange cross-border oppdrag de siste årene. InterSearch Worldwide er en allianse med 600 konsulenter fordelt på 90 kontorer i 50 land.

Våre resultater er forankret i våre verdier

Vi er fremtidsrettet

Vi omfavner teknologi, mangfold og bærekraft som setter agendaen i styrerommene og ledergruppen.

Vi er relevante

Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring om lokale og internasjonale trender slik at du er forberedt på det som kommer.

Vi er inkluderende

Vi inkluderer mangfold og bærekraft i alle våre prosesser fordi det er forretningsmessig smart.

Vårt bidrag til en grønnere verden

Vi i InterSearch er stolte av å bevisst ha vært med på det grønne skifte siden 2018. Vi har rekruttert både norske og internasjonale ledere til batteri, hydrogen, vind og aqua-industriene.

Dette har inspirert oss til å være bevisste på hva vi som liten bedrift kan bidra med for å skape en god fremtid. Alle kan vi ta små enkle grep og vi har blant annet:

 • websider som er enkle, har lite tekst og dermed krever mindre datalagring
 • har gode digitale systemer og bevisst redusert bruk av mail for å minske datalagringsavtrykket
 • medarbeidere har alle en «pad» til å ta notater for å spare regnskogen
 • skrur bevisst av strøm på PC, lys på slutten av arbeidsdagen for å redusere strømforbruk
 • bruker kollektivtrafikk, sykkel og beina til jobb når det er mulig
 • har flere digitale møter og reiser mindre

InterSearch Norway er et nasjonalt forankret Executive Search & Development selskap med global tilknytning.

Vi er ledene innen rekruttering av ledere og senior fagspesialister og tilbyr rådgivningstjenester knyttet til strategi, ledelse og organisasjon.

Styrken vår ligger i  kjennskap til utvalgte sektorer der våre rådgivere bidrar med relevant bransjeerfaring og fagkompetanse.

Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er i fokus. Vår lidenskap ligger i dialogen med mennesker. I etableringen av tillitsfulle og ærlige forhold legger vi til rette for verdiskapning i møte mellom kunde og kandidat.

Vår interne delingskultur sikrer kunnskap og trygghet i hvert oppdrag, slik at vi alltid gir merverdi.

InterSearch Worldwide 

InterSearch Norway er det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse av Executive search selskaper. InterSearch er rangert som en av de beste executive search-organisasjonene i verden. Vi har et tett samarbeid med våre kolleger internasjonalt og har med suksess utført mange cross-border oppdrag de siste årene. InterSearch Worldwide er en allianse med 600 konsulenter fordelt på 90 kontorer i 50 land.

Våre resultater er forankret i våre verdier

Vi er fremtidsrettet

Vi omfavner teknologi, mangfold og bærekraft som setter agendaen i styrerommene og ledergruppen.

Vi er relevante

Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring om lokale og internasjonale trender slik at du er forberedt på det som kommer.

Vi er inkluderende

Vi inkluderer mangfold og bærekraft i alle våre prosesser fordi det er forretningsmessig smart.

Vårt bidrag til en grønnere verden

Vi i InterSearch er stolte av å bevisst ha vært med på det grønne skifte siden 2018. Vi har rekruttert både norske og internasjonale ledere til batteri, hydrogen, vind og aqua-industriene.

Dette har inspirert oss til å være bevisste på hva vi som liten bedrift kan bidra med for å skape en god fremtid. Alle kan vi ta små enkle grep og vi har blant annet:

 • websider som er enkle, har lite tekst og dermed krever mindre datalagring
 • har gode digitale systemer og bevisst redusert bruk av mail for å minske datalagringsavtrykket
 • medarbeidere har alle en «pad» til å ta notater for å spare regnskogen
 • skrur bevisst av strøm på PC, lys på slutten av arbeidsdagen for å redusere strømforbruk
 • bruker kollektivtrafikk, sykkel og beina til jobb når det er mulig
 • har flere digitale møter og reiser mindre

JAN S. ØINÆS

COO / Partner

Som COO og Partner har Jan vært del av Intersearch Norway siden 2012 og jobber ut ifra vårt kontor i Oslo. Jan er utdannet Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet, har en BBA fra Macquarie University i Sydney og en MBA fra European School of Economics i London.

Jan har flere års erfaring fra finansbransjen i London, i tillegg til å være spesialist på rekruttering av økonomi og finans-profiler har Jan de siste 9 årene jobbet med teknisk og kommersiell lederutvelgelse på vegne av olje, offshore og fornybar bransjen.

På vegne av Intersearch Worldwide leder Jan satsingen til Energy, Oil/Gas and Renewable Energy, i tillegg til Financial Services & Banking for Nord-Vest Europa.

Henrik S. Henriksen

Manager

Henrik er Intersearch manager ved Oslo kontoret og innehar et meget verdifullt nettverk mot norsk & europeisk næringsliv.

Han har bred rekrutteringserfaring innen flere fagområder som: Nasjonal sikkerhet, automotive, aerospace, private banking, shipping, stål- og aluminiumsindustri. Han er executive ansvarlig for rekruttering på nordisk nivå til en verdens ledende bilprodusenter.  

Henrik innehar både sivil og militær utdanning, har bred internasjonal jobberfaring fra flere ledende selskaper og har jobbet og bodd i USA, Luxembourg, Tyskland, Sveits, Hong Kong, UAE, mf.

Han har bred erfaring fra styrevervsammensetning og blir ofte brukt som konsulent til endringsledelse og omstrukturering.  

Henrik er DNV-sertifisert rekrutterer samt sertifisert på de DNV-godkjente testverktøyene Assessio, AON og Profiles International.

FREDERIK EIKELAND

Researcher

Frederik er researcher for InterSearch og bruker sin nysgjerrighet og analytiske ferdigheter for å kartlegge og finne de beste lederkandidatene for våre kunder. Han tok sin siviløkonomgrad gjennom en BBA ved BI Stavanger, og MSc ved Universitetet i Stavanger hvor han spesialiserte seg innen Strategic Marketing and Analytics.

Frederik har noen styreverv og engasjerer seg for strategi, digitalisering, makroøkonomi, statistikk og analyse. Han er en positiv relasjonsbygger med god forretningsforståelse og intuisjon, han er også samfunnsengasjert og liker å holde seg oppdatert i nyhetsbildet.

HILDE LEKVEN

Partner / Styreleder

Hilde er partner i InterSearch og jobber med Executive Search, Management Audit, styrerekruttering og strategisk rådgivning i Oslo og Bergen. Hun har 17 års erfaring fra rekrutteringsbransjen og har vært medlem av flere valgkomitéer.

Hilde har hatt sentrale lederposisjoner i Telenor, Adecco Group og senest i Otiga Group hvor hun var konsernsjef. Hilde har også hatt flere styreverv og har omfattende styrekompetanse.

Hilde har en MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Vi er Tydelig, Engasjert & Nytenkende

Tydelig

Vi er tydelig i vår rolle som samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder og kandidater. Vi utøver vårt mandat med integritet, etikk og ærlighet som gir forutsigbarhet i vår leveranse. Vi er tydelige på hva i står for og møter fremtidens raske endringer med nødvendig fleksibilitet.

Engasjert

Vår lidenskap er mennesker. Vi elsker det vi arbeider med og er oppriktig engasjert i faget vårt. Vår lidenskap skal smitte over på våre kunder og kandidater når  vi jobber sammen for å skape langsiktige gode løsninger.  Vi inspireres av å levere på oppdrag som er utfordrende. Vårt engasjement er tydelig i det lokale næringsliv, så vel som i vårt globale nettverk.

Nytenkende

Innovasjon og nytenkning er absolutte forutsetninger for å kunne oppnå den utvikling, lønnsomhet og suksess vi ønsker for våre kunder og oss selv. Vi utfordrer metodikk, prosesser og etablerte tankesett. Vi imøtekommer fremtidens muligheter og utfordringer med endringsvillighet og entusiasme.

Morgendagens behov er drivkraften bak arbeidet vårt i dag

Tekst

InterSearch Worldwide

Global Reach. Local Impact.  

InterSearch Norway er det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse med Executive Search selskaper. InterSearch Worldwide ble etablert i 1989 og er i dag rangert som en av verdens ledende Executive Search allianser i verden, med mer enn 600 senior konsulenter fordelt på 90 kontorer i 50 land. Gjennom våre partnere og deres brede kompetanse og lokal ekspertise tilbyr InterSearch Norway våre kunder tilgang til dyktige internasjonale kandidater.