Styret

HILDE LEKVEN

CHAIR OF THE BOARD & PARTNER

Hilde er partner i InterSearch og jobber med Executive Search, Management Audit, styrerekruttering og strategisk rådgivning i Oslo og Bergen. Hun har 17 års erfaring fra rekrutteringsbransjen og har vært medlem av flere valgkomitéer.

Hilde har hatt sentrale lederposisjoner i Telenor, Adecco Group og senest i Otiga Group hvor hun var konsernsjef. Hilde har også hatt flere styreverv og har omfattende styrekompetanse.

Hilde har en MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

SJUR SEKSE

BOARD MEMBER

Sjur etablerte selskapet Sekse & Hogstad i 1992, og er blant de mest erfarne rekruttererene i regionen innen vårt segment.

Hans fokusområder spenner over hele energisektoren, med spisskompetanse innen ledelsesrådgivning og rekruttering av toppledelse og senior spesialister.

Han har lang erfaring fra oljeindustrien og tjenesteytende næring innen ledelse, rådgivning, styrearbeid, markedsføring og salg. Sjur har også fungert som trener og instruktør på ulike nivåer innen idrettslivet.

Utdannet ved Rogaland Distriktshøyskole i Stavanger og ved idrettshøyskole i Sønderborg – Danmark.

INGVILD RAGNA MYHRE

BOARD MEMBER

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Hun har erfaring fra Forsvaret, Alcatel, Telenor og Network Norway.  I perioden 1997-2008 var hun CEO i Alcatel Telecom, Telenor Mobil og Network Norway.

Siden 2008 har hun vært daglig leder i Istyrelsen.

Hun har bred erfaring fra styreverv i både store og små virksomheter i  mer enn 20 år, innen privat og offentlig virksomhet.

JAN S. ØINÆS

COO / PARTNER

Som COO og Partner har Jan vært del av Intersearch Norway siden 2012 og jobber ut ifra vårt kontor i Oslo. Jan er utdannet Offiser ved Befalsskolen for Kystartilleriet, har en BBA fra Macquarie University i Sydney og en MBA fra European School of Economics i London.

Jan har flere års erfaring fra finansbransjen i London, i tillegg til å være spesialist på rekruttering av økonomi og finans-profiler har Jan de siste 9 årene jobbet med teknisk og kommersiell lederutvelgelse på vegne av olje, offshore og fornybar bransjen.

På vegne av Intersearch Worldwide leder Jan satsingen til Energy, Oil/Gas and Renewable Energy, i tillegg til Financial Services & Banking for Nord-Vest Europa.

Vi er Tydelig, Engasjert & Nytenkende

Tydelig

Vi er tydelig i vår rolle som samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder og kandidater. Vi utøver vårt mandat med integritet, etikk og ærlighet som gir forutsigbarhet i vår leveranse. Vi er tydelige på hva i står for og møter fremtidens raske endringer med nødvendig fleksibilitet.

Engasjert

Vår lidenskap er mennesker. Vi elsker det vi arbeider med og er oppriktig engasjert i faget vårt. Vår lidenskap skal smitte over på våre kunder og kandidater når  vi jobber sammen for å skape langsiktige gode løsninger.  Vi inspireres av å levere på oppdrag som er utfordrende. Vårt engasjement er tydelig i det lokale næringsliv, så vel som i vårt globale nettverk.

Nytenkende

Innovasjon og nytenkning er absolutte forutsetninger for å kunne oppnå den utvikling, lønnsomhet og suksess vi ønsker for våre kunder og oss selv. Vi utfordrer metodikk, prosesser og etablerte tankesett. Vi imøtekommer fremtidens muligheter og utfordringer med endringsvillighet og entusiasme.

Morgendagens behov er drivkraften bak arbeidet vårt i dag

Tekst

InterSearch Worldwide

Global Reach. Local Impact.  

InterSearch Norway er det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse med Executive Search selskaper. InterSearch Worldwide ble etablert i 1989 og er i dag rangert som en av verdens ledende Executive Search allianser i verden, med mer enn 600 senior konsulenter fordelt på 90 kontorer i 50 land. Gjennom våre partnere og deres brede kompetanse og lokal ekspertise tilbyr InterSearch Norway våre kunder tilgang til dyktige internasjonale kandidater.