InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

InterSearch Norway søker Seniorrådgivere / Partnere til sitt Oslo kontor

Siden oppstarten i 1992 har InterSearch Norway vært et ledende selskap innen rekruttering av ledere og senior fagspesialister til energisektoren. For mange av de mest sentrale aktørene i bransjen har vi bidratt til at deres målsettinger om positiv vekst og utvikling har blitt en realitet gjennom tilgangen til de mest relevante og best egnete ressursene på markedet. Fordi det handler om mennesker, og i hvordan mennesker skaper resultater sammen, og sjeldent kun alene. Det er i den kollektive forståelsen for hvordan hver enkelt har en rolle å spille i det større bildet som er med på å bygge inkluderende arbeidsplasser, og arbeidskulturer som er av en fremmende, positiv og respektfull art, og som får frem det beste i oss. Det er også i kjernen av nettopp dette arbeidet vi tilfører verdi, noe vi er veldig stolte av.

InterSearch Norway har ambisjoner for fremtiden, og skal vokse. I en verden der energisikkerhet og behovet for en klimanødvendig energitransformasjon går hånd i hånd er potensialet enormt for en aktør som har viet sitt fokus på å bygge kompetanse, innsikt og forståelse for denne sektoren gjennom 30 år. I tillegg til et nettverk som gir oss et unikt fortrinn i å kunne identifisere, og effektivt komme i dialog med de beste talentene. Det er for oss en robust plattform å bygge videre på, og som har mye rom for utvikling i Norge, men og internasjonalt.

Når vi nå åpner opp for å ønske velkommen nye kollegaer til vårt nye Oslo kontor på Lysaker så er det da heller ikke kun én type profil vi er ute etter, men i første rekke personen bak profilen. Du må trives i et miljø som fremmer en delingskultur, og der vi først og fremst er opptatt av å lykkes sammen. Det betyr ikke at vi ikke stiller individuelle krav og forventninger, men der vi i større grad ansvarliggjør hverandre for å nå våremålsettinger. Det handler om profesjonell integritet og etterrettelighet. Både i tråd med den holdningen vi viser utad og da primært ovenfor våre kunder og kandidater, men og vel så mye internt, og ovenfor hverandre som kollegaer.

For å lykkes i rollen som rådgiver hos oss anser vi det som relevant at du enten har tidligere erfaring med rekruttering fra byrå, eller med tilsvarende eksponering for rekruttering av nye medarbeidere i din kapasitet som leder. Vi ønsker og å høre fra deg dersom dette rett og slett er et felt du bare brenner for, og som du ønsker å kombinere i en fremtidig rolle med tidligere relevant bakgrunn fra salg og forretningsutvikling, fortrinnsvis fra energisektoren.

Fortsatt nysgjerrig på hva dette kan representere av en mulighet for deg? Ta kontakt med Jan for en prat!

Jan S. Øinæs

Mob:     400 94 913

Epost:   jan.oinaes@intersearch.no