VÅRT BIDRAG

VÅRT BIDRAG

 

Vi i InterSearch Norway er stolte av for 6.gang å ha bistått med vårt engasjement til U37 programmet til Næringsforeningen i Stavanger.

For oss er det et samfunnsansvar å bidra til utviklingen av unge talenter i regionen. Vi har de siste par månedene hatt gleden av å treffe fantastiske mennesker som har mye å bidra med inn i styrerommet. Bedriftene som er med i U37 programmet er virkelig heldige som får tilgang til disse talentene som bringer nye perspektiver inn i styrerommet.

Mangfold er viktig!

For å tilpasse seg en verden i endring er det særs viktig at styrene har yngre styremedlemmer. Blant de børsnoterte selskapene i Oslo er det flere styremedlemmer over 80 år enn under 30. Kun 8 prosent av styremedlemmene er under 40 år. For oss innebærer Corporate Social Responsability nettopp det å bidra med å utvikle unge talenter og å introdusere en vital balanse i bedriftene som skaper morgendagens muligheter.