Executive Search

En personlig tilnærming

InterSearch er en Executive Search spesialist med kontorer i Oslo og Stavanger.

Med vårt målrettede søk via AI-søkemotorer, vårt nettverk, sosiale medier,  pålitelige kilder og nettsider finner vi de unike menneskene som skaper motivasjon og resultater i din bedrift.

Vår målsetting er å levere utover dine forventninger. Vi har fokus på en personlig tilnærming og kvalitet i Executive Search-prosessen.

Nålen i høystakken

Du må ha den beste lederen. Vi finner den unike profilen for din bedrift.

Våre prosesser er styrt av kvalitet og kompetanse. Vi starter rekrutteringsprosessen med et dybdearbeid for å bli kjent med deg og bedriftens behov. Vår personlige dialog med kandidatene utvider deres perspektiv til nye karrieremuligheter og profesjonell vekst.  

Våre konsulenter har lang erfaring og bred kompetanse som gir deg en trygghet i at vi forstår dine behov og er en solid rådgiver gjennom hele prosessen. Vi er opptatt av å representere din bedrift på best mulig måte.

God dialog, konfidensialitet og diskresjon er essensielt i vår hverdag. Du vil alltid oppleve oss som fremtidsrettet, relevante og inkluderende.

Vi er unikt posisjonert til å kunne gjennomføre kombinerte Search & Selection oppdrag på mellom- toppleder, og fagspesialist nivå. Vår globale tilknytning gir oss tilgang til de beste kandidatene. Vi har fokus på kompetanse og mangfold i alle våre prosesser.

Vårt mål er å finne den rette kandidaten til deg og din bedrift

Rekruttering av de rette lederne er strategisk noe av det viktigste dere gjør for å skape suksess. Solide styremedlemmer er like viktig for det strategiske arbeidet. Vi jobber dermed også aktivt med rekruttering av styremedlemmer slik at dere får riktig bredde i mangfold og kompetanse.

I den forbindelse er vi også aktivt bidragsytende til «Styrekandidatene U37» i Næringsforeningen i Stavanger regionen.

Kontakt oss for en innledende samtale!


InterSearch Norway på LinkedIn