Leadership Assessment

Utsikter til vekst

I tider med mye endring kreves det en annen tilnærming til lederskap.

Det å ha forståelsen for de unike lederstilene som kreves i ulike situasjoner utgjør den stor forskjellen.

Våre Leadership Assessments er avgjørende når organisasjonen har behov for å:

  • Møte skiftende markeder som utfordrer interne og eksterne tankesett og arbeidsmetoder
  • Implementere nye selskapsstrategier
  • Utarbeide en organisatorisk transformasjons-prosess
  • Vurdering av nåværende styrker, utviklingsområder og kompetanse knyttet til fremtidige behov i ledergruppen
  • Planlegge fusjoner og oppkjøp ved behov for en due diligence-prosess
  • Omorganisere ledergruppen
  • Skape bedre lederutviklingsprosesser

Ta kontakt for å utvikle et motivert og resultat fokusert lederteam!

InterSearch Norway på LinkedIn