Styrerekruttering

Effektiv styrerekruttering med InterSearch


Rekruttering til styreverv er en viktig prosess som krever grundig planlegging, det er lett å glemme at et styre har en viktig funksjon i å støtte ledergruppen. Å finne de rette kandidatene til styreverv er avgjørende for å sikre effektiv styring og beslutningsprosesser i bedriften. InterSearch er dedikert til å forstå bedriftens behov og mål før styrerekrutteringen starter.


Kvalifiserte styremedlemmer


Når vi skal rekruttere kvalifiserte personer til styreverv definerer vi retningslinjer og kvalifikasjoner for styremedlemmer. Dette kan omfatte spesifikke ferdigheter, erfaringer eller bransjekunnskap som er nødvendig for å kunne bidra på en meningsfull måte. Ved å tydeliggjøre disse kravene kan man tiltrekke seg kandidater som passer best til bedriftens behov.


Ved å samarbeide tett med din bedrift, vil InterSearch få en grundig forståelse av din virksomhets kultur, verdier og strategiske retning. Dette gir et solid grunnlag for å identifisere kandidater som ikke bare har riktig kompetanse, men også en god matchende visjon.
Vi bistår deg med å bygge relasjoner med potensielle kandidater. Gjennom nettverksarrangementer, bransjeseminarer eller gjensidig bekjentskap finner vi de rette kandidatene til ditt styre. Ved å bygge tillit og etablere relasjoner vil vi lettere identifisere og rekruttere personer som er interessert i å ta på seg styreverv.

Likestilling og styreverv


Regjeringen foreslo i 2022 å stille krav til større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. De nye kravene skal kombineres med en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse og bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper. Høringen er nå under behandling, men det er lurt å allerede nå fokusere på dette når man skal rekruttere til styre.

Globalt nettverk for ledertalenter


InterSearchs globale nettverk er en uvurderlig ressurs når det gjelder å finne de beste kandidatene for styreverv. Med kontorer i over 50 land og tilgang til et bredt spekter av bransjer og fagområder, er InterSearch i stand til å identifisere og engasjere talentfulle ledere over hele verden. Uansett om du er en lokal bedrift som ønsker å utvide internasjonalt eller en global aktør som søker et sterkt lederpanel, vil InterSearchs omfattende nettverk sikre at du får tilgang til kvalifiserte kandidater uansett hvor de befinner seg, som er klare til å påta seg styreverv.


Raffinert søkemetodikk


InterSearch benytter seg av avanserte og nyskapende rekrutteringsmetoder for å sikre at du får tilgang til de mest passende kandidatene for styrerollene dine. Fra omfattende markedsundersøkelser og dybdeintervjuer til omfattende bakgrunnssjekker og referansekontroller, går InterSearch grundig til verks for å sikre at de presenterte kandidatene er av høyeste kvalitet. Denne grundige tilnærmingen bidrar til å minimere risikoen for feilansettelser og sikrer at du kan ta velinformerte beslutninger når det gjelder å ansette nye ledere.

Med InterSearch som din partner for styrerekruttering kan du være trygg på å finne de rette talentene som vil styrke din bedrifts ledergruppe. Vårt fokus på målstyring, globale rekkevidde, raffinert søkemetodikk, diskresjon og konfidensialitet, samt løpende støtte og oppfølging, gjør InterSearch til et ideelt valg for bedrifter som ønsker å sikre suksessen til deres rekrutteringsprosesser.

Ta kontakt med InterSearch i dag for å starte reisen mot å finne de beste talentene for din bedrifts styreroller.

InterSearch Norway på LinkedIn